Právní dokumentace GDPR

Soubor dokumentů potřebných pro úspěšné zavedení GDPR. Editovatelné příklady dokumentů pro použití interní i pro externí odběratele. K dispozici i vzory pro velké zpracovatele osobních údajů.
Kód produktuDK1
Cena celkem:bez. DPH
9 000,00 Kč
cena vč. dph 10 890 Kč
ks

Soubor dokumentů potřebných pro úspěšné zavedení GDPR. Editovatelné příklady dokumentů a směrnic pro interní použití. Vzory smluv pro dodavatele, odběratele. K dispozici i vzory pro velké zpracovatele osobních údajů. POZOR : Všechny dokumenty je nutno upravit pro konkrétní potřeby Vaší společnosti. Bez individuálních úprav, nastavení pro konkrétní případ, nejsou řešením GDPR.

 

 • Úvod k dokumentaci
 • Audit evidence osobních údajů
 • Dokument pro případ porušení ochrany osobních údajů
 • Vzor mlčenlivosti pro zaměstnance pracující s osobními údaji
 • Vzor informace pro zaměstnance
 • Interní směrnice pro zaměstnance
 • Smlouva o zpracování osobních údajů
 • Obecný souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Informace o zpracování osobních údajů
 • Závěrečný kontrolní protokol
 • Podklady k IT auditu
Poptávka