IT služby

Poptejte nás a navrhneme Vám takové zabezpečení dat, které je vhodné k pokrytí Vašich bezpečnostních rizik s evidencí a prací s osobními daty uvnitř vaší společnosti, ale i v rámci komunikace s dodavateli.

    Vytvoříme Vám Nový shop. Autojeřáby Praha včetně proškolené obsluhy. Operativni leasing na míru.