GDPR pro stavební firmy

Obsah balíčku GDPR dokumentů vhodných pro menší stavební firmy :

  • Audit evidence osobních údajů
  • Dokument pro případ porušení ochrany osobních údajů
  • Vzor mlčenlivosti pro zaměstnance pracující s osobními údaji
  • Vzor informace pro zaměstnance
  • Interní směrnice pro zaměstnance
  • Smlouva o zpracování osobních údajů
  • Obecný souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Informace o zpracování osobních údajů
  • Závěrečný kontrolní protokol

Více informací najdete detailu jednotlivých balíčků řešení.