Právní důvody zpracování osobních údajů

  • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
  • splnění smlouvy se subjektem údajů
  • právní povinnost, která se na správce vztahuje,
  • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
  • úkol prováděný ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.
Pneumatiky Bridgestone : to nejlepší pro váš vůz. Ubytování Benešov v hotelu BellevueKarlov. Stroje xerox na Livox.cz