Kdo se bude muset Obecným nařízením řídit

Obecným nařízením se bude řídit subjekt, který provádí zpracování osobních údajů. Takový subjekt je nazýván správcem osobních údajů. Obecným nařízením se řídí i zpracovatel, což je subjekt, který pro správce osobní údaje zpracovává (např. pro vaši firmu to může být externí účetní společnost).
Pokud jde o práva vyplývající z Obecného nařízení, tak ty směřují na fyzické osoby, především jejich přístupu k informacím a ochraně těchto údajů.
Obecným nařízením se budou řídit i dozorové úřady, tj. i Úřad pro ochranu osobních údajů, který bude uplatňovat svěřené pravomoci za účelem plnění stanovených úkolů.
Z působnosti Obecného nařízení jsou vyloučeny činnosti fyzické osoby, při kterých jsou zpracovávány osobní údaje výlučně pro osobní či domácí činnost.

Autojeřáby Praha včetně proškolené obsluhy. Nový Web tvorba www stránek Liberec. Vytvoříme Vám Nový shop.