Kdo se bude muset Obecným nařízením řídit

Obecným nařízením se bude řídit subjekt, který provádí zpracování osobních údajů. Takový subjekt je nazýván správcem osobních údajů. Obecným nařízením se řídí i zpracovatel, což je subjekt, který pro správce osobní údaje zpracovává (např. pro vaši firmu to může být externí účetní společnost).
Pokud jde o práva vyplývající z Obecného nařízení, tak ty směřují na fyzické osoby, především jejich přístupu k informacím a ochraně těchto údajů.
Obecným nařízením se budou řídit i dozorové úřady, tj. i Úřad pro ochranu osobních údajů, který bude uplatňovat svěřené pravomoci za účelem plnění stanovených úkolů.
Z působnosti Obecného nařízení jsou vyloučeny činnosti fyzické osoby, při kterých jsou zpracovávány osobní údaje výlučně pro osobní či domácí činnost.