Kdo je zpracovatel

Zpracovatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, kterou si správce najímá, aby pro něj spravovala data. Od správce se zpracovatel liší tím, že v rámci činnosti pro správce může provádět jen takové zpracovatelské operace, kterými jej správce pověří nebo vyplývají z činnosti, pro kterou byl zpracovatel správcem pověřen.

Zpracovatel je zpracovatelem pouze ve vztahu k osobním údajům poskytnutým správcem. Typicky zpracovatelé jsou účetní firmy, reklamní nebo personální agentury.

Osobních údaje, které zpracováváte na základě oprávněného zájmu (např. osobní údaje vlastních zaměstnanců) z Vás dělají správce a za jejich ochranu a zpracování tím pádem odpovídáte.

Jeřábnické práce za nejvýhodněší cenu v Praze a Středočeském kraji. Truhlíky pro vaši zahradu. Pracovní obuv Scholl - obuv, ve které se budete cítit po celý den jako v bavlnce.