Kdo je subjektem údajů

Subjektem údajů je každá fyzická osoba (každý člověk). Údaje vztahující se k právnické osobě nebo zemřelým fyzickým osobám nejsou osobními údaji.

Prague Rent Car Kouzelná místa v Česku i na Slovensku. Drink patrol ALKOHOL testování.