Kdo je subjektem údajů

Subjektem údajů je každá fyzická osoba (každý člověk). Údaje vztahující se k právnické osobě nebo zemřelým fyzickým osobám nejsou osobními údaji.

Vyberte si pneu Bridgestone pro váž automobil. Nejnovější finanční aktuality. Přebalovací pult .