Kdo je subjektem údajů

Subjektem údajů je každá fyzická osoba (každý člověk). Údaje vztahující se k právnické osobě nebo zemřelým fyzickým osobám nejsou osobními údaji.

Aromatické lampy pro voňavý a zdravý domov. Vytvoříme Vám Nový shop. Správa autoparku .