Jaká jsou práva subjektu údajů

Myšlenka GDPR je v primárně chránit osobní údaje každého člověka. Ten je často ve slabším postavení než správce, a proto mu GDPR poskytuje poměrně rozsáhlé kompetence v nakládání se svými osobními údaji.

Subjekt údajů má právo být informován o zpracování svých osobních údajů. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. V tomto případě jde o pasivní právo, jelikož iniciativu musí vůči subjektu údajů vyvinout správce. Úplný výčet informací, které správce poskytuje při shromažďování osobních údajů, lze nalézt v článcích 13 a 14 Obecného nařízení. Obecné nařízení formálně rozlišuje poskytování informací v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů a kdy nejsou poskytnuty přímo.

Mezi další práva subjektu údajů, která jsou mnohdy založena na aktivitě subjektu údajů, patří právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu resp. doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování (včetně profilování).