Jak je to s promlčecími lhůtami u uchovávaných dat

Téma promlčecích lhůt není legislativně v nařízení řešeno. Vycházet se tedy bude z českého práva archivace. Je možné, že lhůty budou ještě upraveny. Např. data ze smluvních závazků lze uchovávat do 5 let, faktury 10 let, údaje o zaměstnancích až 50 let. Vždy však záleží, o jaký konkrétní údaj se jedná, a zda existuje právní důvod uchovávání.

Rent a car on Prague airport. Pneu za nejlepší ceny v ČR! Kompletní zemní práce provádíme vlastními stroji.