Jak formulovat souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas musí být dobrovolný a musí být uveden konkrétní účel, ke kterému se budou údaje zpracovávat. Nelze jej přidružit k jiným částem textu (např. obchodním podmínkám), tzn. musí být odsouhlasen samostatně. Jde o dobrovolný projev vůle a nelze ho tedy podmiňovat jinými kroky (např. kupní smlouvou). Subjekt má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, tím ale nemusí zaniknout zákonnost zpracování, pokud existuje další právní důvod.

Příklad: v případě e-shopu oddělte souhlas se zpracováním od obchodních podmínek. Uzavření smlouvy nesmíte podmiňovat souhlasem ke zpracování.

Pokud zákazník objedná bez udělení souhlasu, můžete jeho údaje zpracovat pro účely plnění smlouvy (doručení objednávky) či plnění zákonem stanovené povinnosti (vystavení dokladu). Nelze jej však dlouhodobě uchovávat a používat např. k marketingovým účelům.