Co znamená právo na přenositelnost údajů

Právo na přenositelnost je zcela nové právo subjektu údajů, jehož podstatou je možnost za určitých podmínek získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu Subjekt údajů má právo předat tyto informace jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil. Zároveň má na vlastní žádost i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správce, je-li to technicky proveditelné.

Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Jeřábnické práce za nejvýhodněší cenu v Praze a Středočeském kraji. Kvalitní nábytek z masivního dřeva a doplňky do domácnosti. Rent a car on Prague airport.