Co se rozumí pod pojmem zpracováním osobních údajů

Zpracováním je chápána jakákoli operace s osobními údaji, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, třídění, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, výmaz nebo zničení.

Nezapomínejte na to, že data nejsou zpracovávána pouze digitálně (excelové tabulky či jiné databáze). Může to být i prostá papírová kartotéka či šanon.

Příklady zpracování dat

  • tvoříte si databázi zákazníků, zakázek pro ně realizovaných, jejich kontaktních údajů, frekvenci nákupů a výši tržeb
  • evidujete pracovní smlouvy, kde jsou uvedeny osobní údaje zaměstnance, výše jejich mzdy, zasíláte si písemně nebo digitálně výplatní pásky