Co jsou citlivé údaje a jak s nimi nakládat

Některé osobní údaje jsou takového charakteru, že mohou osoby samy o sobě poškodit (např. ve společnosti, zaměstnání, škole) či mohou zapříčinit jejich diskriminaci. Z tohoto důvodu je vymezena skupina údajů, které jsou považovány za citlivé a jimž je poskytnuta ještě zvýšená ochrana při jejich zpracování.

Jsou to takové osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu, sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, které jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby.

Velmi často bude zmocnění pro zpracování zvláštní kategorie osobních údajů obsaženo v příslušném právním předpise, kterým se správce musí řídit, či bude vyplývat z oprávněné činnosti správce (např. registr dárců krve).